Jaksamista tukevat arvoterapeutit tulevat…

Arvot ovat uskomuksia, eivät tosiasioita.

Etiikka tutkii näitä oikeita ja vääriä asioita ja siihen kuuluvat arvot, moraali ja hyveet. Nämä kaksi käsitettä (arvot ja etiikka) sisältöineen ovat olleet viime aikoina yhä vahvemmin keskusteluissa organisaatioiden ihmeellisessä maailmassa. Ja hyvä niin. Arvoprosessin kanssa matkaavat eettiset periaatteet entistä enemmän myös yritysmaailmassa.

Patric M. Lencioni erottelee arvot seuraavasti:

  • Toivearvot: Arvot, joiden pohjalle organisaatio haluaisi tulevaisuudessa perustaa toimintansa.
  • Satunnaiset arvot: Erilaisten ihmisten yhteisistä persoonallisuuspiirteistä syntyneet arvot.
  • Perusarvot: Arvot, jotka heijastavat organisaatiokulttuuria, joka ohjaa työntekijöiden toimintaa.
  • Ydinarvot: Organisaation johdon tai henkilöstön yhdessä päättämät arvot ohjaamaan toimintaa.

Mitä paremmin organisaation ja työntekijöiden arvot vastaavat toisiaan, sitä paremmin työntekijät voivat. Täydellistä vastaavuutta ei tarvitsekaan olla, sillä se saattaisi lisätä laiskuutta. Tervettä on lievä arvojännite organisaation arvojen (ydinarvojen) ja ihmisen omien arvojen (perusarvot) välillä. Silloin organisaatio on parhaassa ”iskussa”.

Tämän tilan aikaansaamiseksi tarvitaan arvoterapeutteja. Heidän tehtävänään on ylläpitää juuri kuvattua tilaa organisaatioissa, mutta myös lievittää työntekijöiden mahdollisia arvoristiriitoja laajemminkin heidän omassa elämässään.

Kyse on työn ja muun elämän ristiriidoista. Aikamme vitsaus. 24/7 hektinen yhteiskuntamme vaatii suorituksia jokaisella elämän osa-alueella ja harvapa meistä sitä kykenee kokonaan estämään väsymättä. Arvoterapeutin tehtäväkuvaan kuuluu ristiriitojen taustojen selvittely ja niiden lieventäminen . Vaatimus ei suinkaan ole helppo.

Mutta… jos organisaatioihimme ei saada nimettyjä arvoterapeutteja tukemaan jaksamista kietoutuvat kyynisyyden ja väsymisen lonkerot koko organisaatioon, jokaiseen sopukkaan.

Siinä käy kuulkaa huonosti!

Haluaisitko sinä olla yksi heistä?

Informaatio tästä lisääntyy kaiken aikaa ja lisää voi kysyä:

Hannu-Pekka Sinervä
hannupekka.sinerva@lanupe.fi

LUE MYÖS
Mistä aito arvoterapeutti on tehty?
AT-Jalkanen

AT-Jalkanen

Olisiko tässä työmenetelmä teidänkin yrityksellenne?

Haluatteko omalle organisaatiollenne oman, vain teidän henkilöstöllenne, pidettävän
Arvoterapeuttikoulutuksen? Sekin onnistuu.
Olkaa yhteydessä, niin suunnitellaan aikataulut yms. teille sopiviksi.
045-7831 8313

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntösi oheisella lomakkeella. Vastaamme sinulle ensitilassa.