Arvoterapeuttikoulutus

Sinustako Arvoterapeutti?

Organisaatioon Arvoterapeutteja

Seuraava koulutusjakso alkaa 12.3.2024.

Oletko yrityksen johtohenkilö? – Haluaako teidän yrityksenne olla edelläkävijä ja ottaa ensimmäisinä Suomessa uuden tehtävänimikkeen, Arvoterapeutin, käyttöön?

– Kuka / ketkä teidän organisaatiossanne sopisivat tähän tehtävään?

Vai oletko yksityinen elinkeinonharjoittaja ja kaipaat tärkeää ja vaikuttavaa työnkuvaa, jota voit yksityisenä tarjota muille organisaatioille ostopalveluna – tämä voi olla vastaus myös sinulle.

Mikäli olet organisaatiossa työntekijänä ja kiinnostuit Arvoterapeutin tehtäväkuvasta, niin ota asia puheeksi yrityksenne johdon kanssa. Tulisiko Sinusta Arvoterapeutti organisaatioonne?

Arvoterapeutti on uusi tehtävänimike ja Arvoterapeutit työyhteisössä tuovat tullessaan “arvoa” organisaatiolle monella tavalla.

Arvoterapeuttikoulutus sisältää 8 lähikoulutusmoduulia, käytännön harjoitteita, itseopiskelua sekä toiminnan jalkauttamista yrityksen ja sen henkilöstön avuksi ja tueksi. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 6 kuukautta ja soveltuu työn ohella käytäväksi.

Uskallamme luvata, että arvoterapeuttikoulutukseen kannattaa panostaa.
Järjestäjänä Lanupe Oy/Tähtivalmennus ja Pääkouluttajana Arvoterapeutti Hannu-Pekka Sinervä.

Kuka voi olla Arvoterapeutti?
 •  Arvoterapeutti voi olla kuka tahansa kokenut työntekijä, joka haluaa toimia yrityksen ja sen työntekijöiden myönteisen ilmapiirin mahdollistajana.
 • Yritykset voivat valita keskuudestaan henkilön / henkilöitä, joille tarjoavat tämän koulutuksen ja mahdollisuuden työn sisällä toteuttaa tehtävää työyhteisössä.
 • Arvoterapeutit työskentelevät yrityksissä, siellä missä sinäkin olet. Se on uusi tehtäväkuva, joka tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden käsitellä omaan jaksamiseen sekä oman että työpaikan arvojen yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä – ennen kuin asiat eskaloituvat.
 • Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Arvot ovat asioita, jotka ohjaavat toimintaamme – jos ne ovat ristiriidassa työnkuvan kanssa, joudumme toimimaan arvojamme vastaan ja pidemmän päälle voimme huonosti.
 • Osaajista ei kilpailla pelkästään palkan muodossa, vaan ihmiset etsivät muitakin arvoja työlleen. Hyvinvoiva työyhteisö houkuttelee osaajia.
 • Arvoristiriitojen minimoinnilla vaikutetaan paitsi työhyvinvointiin, myös koko elämän hyvinvointiin sekä siihen, että henkilöstö haluaa paremmin sitoutua työhönsä. Organisaatio saattaa säästyä liiallisilta henkilöstövaihtuvuuksilta ja esim. sairaslomilta – eli säästää myös rahaa.
  Arvoterapeutit keskustelevat niin yrityksen henkilöstön kuin johdonkin kanssa ja auttavat heitä näkemään mahdollisia jaksamista heikentäviä arvoristiriitoja omien ja työn arvojen kohdalla sekä ratkomaan niitä.
 • Kun voimavaroja vieviä haasteita saadaan vähennettyä, riittää jaksaminen ja keskittyminen paremmin oleellisiin asioihin niin työn kuin oman elämänkin suhteen. Keskittyminen ja tuottavuus parantuvat.
 • Arvoterapeutit tulevat / kouluttautuvat organisaation sisältä, joten he näkevät, kuulevat ja tietävät jo asioita ja voivat olla avuksi hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Tämä jos mikä tuottaa säästöä, kun tilanteiden ei tarvitse mennä liian pitkälle.
 • Työn ja organisaation arvot voivat kirkastua ja siten koko toiminta saa selkeämmän arvopohjan, joka elää myös käytännössä.
 • Koulutus antaa valmiudet itsetuntemuksen tutkailuun, arvojen kartoittamiseen ja niiden merkityksistä keskusteluun.
 • Työkaluja ratkaisujen ja hyvinvointinäkymien löytymiseen ja näkyväksi tekemiseen.
 • Koulutus opettaa “mentoroimaan” organisaatioiden sisällä sekä vähentämään arvoristiriitoja työelämän ja muun elämän eri osa-alueilla.
 • Arvoterapeutti auttaa työntekijöitä oivalluksiin, jotka voivat kantaa hyvinvointia pitkälle elämään. Sama pätee koko yritykseen.

Onko Teidän yrityksenne edelläkävijä?
Työskentelevätkö Suomen ensimmäiset Arvoterapeutit Teillä?

Hinta sisältää materiaalit ja oppimisympäristön sekä lähikoulutuspäivinä aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittaudu / ilmoittakaa työntekijöitänne mukaan Arvoterapeutti-koulutukseen. Lisätietoja voit kysyä puhelimitse numerosta: 045-7831 8313

Seuraava koulutus alkaa 12.3.2024
Sijainti: Lauttasaari / Helsinki

Hinta: 3190 € + ALV 24 % => yhteensä 3955,60 €

EARLY BIRD - Nopean ostajan etu

Varaa koulutuksesi ennen 28.1.2024 ja saat
-100 € + alv 24 % (vähennetään koulutuksen loppulaskusta).

Ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksu 250 € / hlö (sitova).
Loppulasku ennen koulutuksen alkua yhdessä tai kahdessa erässä, sovitaan erikseen.
Ennakkomaksu palautetaan ainoastaan jos koulutus peruuntuu koulutuksen järjestäjän toimesta.

HUOM!
Mikäli organisaatiostanne tulee koulutukseen kerralla yli kolme osallistujaa, niin laskemme teille ryhmäalennuksen, mikä huomioidaan loppulaskussa.

Ilmoittautuminen: Lanupe.fi verkkkokaupan kautta.

Esteen sattuessa, koulutuspaikan voi tarjota toiselle henkilölle.

Koko paikan peruutuksen voi tehdä maksutta viimeistään 30 päivää ennen koulutuksen alkamista.
Mikäli peruutus tehdään 29 – 15 päivää ennen koulutuksen alkamista, peritään koulutusmaksusta puolet ja 14 päivää, tai vähemmän, ennen koulutuksen alkamista, koko maksu.
Ennakkomaksun osuus 250 € koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä on sitova ja palautetaan ainoastaan, jos koulutus peruuntuu koulutuksen järjestäjän toimesta.

Koulutusohjelma

Tavoite: Koulutus luo valmiudet henkilölle toimia arvoterapeuttina erilaisissa yhteisöissä. Valmiuksiin kuuluu tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen ajan tasalla oleva osaaminen koskien ko. henkilöstön jaksamisen tukemista.

Rakenne: Koulutus rakentuu kahdeksasta moduulista (6+2), jotka toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Rakenne on ns. porrasmalli, jossa edellisen päälle rakentuu aina seuraava oppimiskokemus. Huomioidaan erityisesti käytännönläheisyys elävien esimerkkien ja demonstraatioiden muodossa.

Oppimismenetelmä: Koulutuksesta saatua oppimista tukevat oppimaan oppiminen, vertaisoppiminen, osallistuvuus/osallistavuus, reflektointi sekä omalle epämukavuusalueelle meneminen.

Pääkouluttaja: Arvoterapeutti Hannu-Pekka Sinervä / Lanupe Oy

Arvoterapeutti koulutusten päivämäärät

Kevät 2024 alkava koulutus (12.3.2024-17.9.2024):

Sijainti: Lauttasaari / Helsinki sekä etäkoulutus
 • I-II moduuli: 12.-13.3.2024 (ti ja ke) – LÄHIKOULUTUS
 • III-IV moduuli: 16.-17.4.2024 (ti ja ke) – MAHDOLISUUS ETÄOSALLISTUMISEEN
 • V-VI moduuli: 14.-15.5.2024 (ti ja ke) – MAHDOLISUUS ETÄOSALLISTUMISEEN
 • VII moduuli: 20.8.2024 (ti) – MAHDOLISUUS ETÄOSALLISTUMISEEN
 • VIII moduuli: 17.9.2024 (ti) – LÄHIKOULUTUS

Koulutus sisältää 8 koulutusmoduulia, käytännön harjoitteita, itseopiskelua sekä toiminnan jalkauttamista yrityksen ja sen henkilöstön avuksi ja tueksi. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 6 kuukautta. Sen myötä saat itsellesi Arvoterapeutin tehtävänimikkeen.

Ensimmäinen vaihe kestään 2 kuukautta. Sen jälkeen Arvoterapeutti-harjoittelua käytännön tilanteissa työpaikalla ja syventävät opinnot – viimeiset kaksi moduulia.

KOULUTUSOHJELMA

Teema: Koulutuksen viitekehys ja itsetuntemus

 • Tiimiytyminen
 • Itsetunnon rakentuminen
 • Lounastauko
 • Suhtautuminen elämään
 • Hyvinvoinnin ”nelisointu
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

Teema: Eri terapiamuodot versus arvoterapia

 • Henkilökohtainen oppiminen edellisen moduulin pohjalta (kysely)
 • Ulkopuolisen asiantuntijan puheenvuoro
 • Erilaisten terapiamuotojen tiivis esittely
 • Lounastauko
 • Arvoterapeutin työssä tarvittavien vaatimusten määrittely
 • Itsensä asettaminen arvoterapeutin tavoitteelliseen ”nelikenttään”
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

Teema: Työmoraalikartoituksen hyödyntäminen arvoterapeutin työssä

 • Henkilökohtainen oppiminen edellisen moduulin pohjalta (kysely)
 • Ulkopuolisen asiantuntijan puheenvuoro
 • Työmoraalin yhteys arvoteorioihin
 • Lounastauko
 • Oma työmoraali versus työyhteisön työmoraali (kartoituksen täyttö)
 • Henkilökohtaisen tavoitteellisen työmoraalin muodostaminen
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

Teema: Demonstraatiopäivä – tekemällä oppiminen

 • Henkilökohtainen oppiminen edellisen moduulin pohjalta
 • Ulkopuolisen asiantuntijan puheenvuoro
 • Empaattisuuden ja jämäkkyyden harjoittelu arvoterapeutin työssä
 • Ajankohtaisten haasteiden hyödyntäminen harjoituksissa
 • Lounastauko
 • Harjoitukset jatkuvat
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

Teema: Työn ja muun elämän arvoristiriidat.

 • Henkilökohtainen oppiminen edellisen moduulin pohjalta
 • Elämän eri osa-alueiden tarkastelu arvojen näkökulmasta
 • Kartoituksen täyttö koskien elämän osa-alueita arvojen näkökulmasta
 • Lounastauko
 • Arvoristiriitojen konkreettinen nimeäminen kartoituksen perusteella
 • Vertaisoppiminen kartoituksen avulla
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

 Teema: Arvoterapeutti asiakaslähtöisyyden edistäjänä

 • Henkilökohtainen oppiminen edellisen moduulin pohjalta
 • Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus menestystekijöinä
 • Ulkopuolisen asiantuntijan puheenvuoro
 • Lounastauko
 • Arvoterapeutti – organisaation sisäiset rajat ylittävä osaaja
 • Ongelmanratkaisuharjoitusten läpivienti
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta

 

Harjoittelut käytännön tilanteissa työpaikoilla.

Teema: Arvoterapeutin syventävät opinnot

 • Vertaisoppimista kokemuksista harjoittelujakson aikana
 • Hyödyt organisaatiolle esimerkein esille tuotuna
 • Onnistumiset/epäonnistumiset odotuksiin nähden
 • Lounastauko
 • Kokemustenvaihtoryhmien muodostaminen ja työn määrittely
 • Kirjallisuuden hyödyntäminen

 

Vapaaehtoiset yksilökeskustelut asiantuntijan kanssa.

Teema: Arvoterapeutin kompetenssin täsmentäminen opitun perusteella

 • Tietojen, taitojen ja asenteiden hiominen toivottuun suuntaan
 • Kehittymistarpeiden määrittely
 • Lounastauko
 • Henkilökohtainen reflektointi omasta kokemusoppimisesta
 • Johtopäätökset oman kehittymisen kannalta
 • Valmistuminen arvoterapeutiksi ja todistusten jako
Olisiko tässä työmenetelmä teidänkin yrityksellenne?

Haluatteko omalle organisaatiollenne oman, vain teidän henkilöstöllenne, pidettävän
Arvoterapeuttikoulutuksen? Sekin onnistuu.
Olkaa yhteydessä, niin suunnitellaan aikataulut yms. teille sopiviksi.
045-7831 8313

KATSO

TÄRKEÄ TIEDOTUS YRITYSJOHDOLLE
Katso video
MYÖNTEINEN ILMASTONMUUTOS TULOSSA TYÖPAIKOILLE!
Katso video
ARTIKKELIT
Mistä aito arvoterapeutti on tehty?
AT-Jalkanen

AT-Jalkanen

HANKETTA TUKEMASSA
OTA YHTEYTTÄ

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntösi oheisella lomakkeella. Vastaamme sinulle ensitilassa.